Tuesday, November 24, 2009

Braids power

I'm sure you've noticed that, these days, braids are everywhere.
Our dear Alexander Wang has a lot to do with it. This hairstyle is trully amazing, and it's been imitated by many (and even cloned by others) / Seguro que se han dado cuenta de que las trenzas, últimamente, están por todas partes. Nuestro querido Alexander Wang tiene mucho que ver con esto. El peinado de las modelos es realmente increíble, imitado por muchas y calcado por otras.

http://img188.imageshack.us/img188/8943/330b6f7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_GB-UDglhkNg/Stcy3IJDKDI/AAAAAAAAAmc/rlidcbwLfzw/s400/2eugxh5.jpg

But SHE will always be my favourite: /Pero ella será siempre mi favorita:

http://thethinkingtank.files.wordpress.com/2009/06/qptgfwcsxor5483stpmzozm8o1_1280.jpg?w=500&h=685

Oh, Chloé

Peace and Love,

Penny Lane ♥

10 comments:

Lia in Strawberry Fields said...

dios, cuanto envidio ese tipo de pelo! Y las trenzas así me encantan! Que guapa anna selezneva:)
xoxo PL

Forgetmenot said...

I´m in love with them too!
They give a fairy-taleesque air to hair :D

Faithfull said...

Me dejaré el pelo tan largo como el de las chicas de la primera foto sólo para tener una trenza asi! (L)

my wonderland said...

Yeah my hair is absolutely sleak and straight so they dont last more than one minute!
Anyway love the images they look so casual!:D

lavelle said...

oh how i wish that i had long, long hair to braid all of next summer!! x

Mara said...

Oh las trenzas son tan monas (L) yo tengo mucho pelo así que me cuesta mucho que se me quede bien una sola. Me gusta mucho como la lleva Anna S en la primera foto, y Chloé (L) es mi favorita siempre también, es que nadie tiene tanto estilo como ella :)

Anonymous said...

Awesome web site, I hadn't come across pennylanestyle.blogspot.com before during my searches!
Keep up the good work!

Anonymous said...

Wow neat! This is a really great site! I am wondering if anyone else has come across something
exactly the same in the past? Keep up the great work!

Anonymous said...

Lek powoduje [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja asymilowania bazy tluszczowych za pomoc¹ ludzki istota. To ca³kiem nieznany panaceum w celu donny, które reflektuj¹ odchudziæ siê a przebyæ na zwierzchni nurt posi³ków. Lekarstwo ów dopuszcza zwiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] jeno diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Specyfik ów zdobêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do sprawnej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki oraz po dane o medykamentach. Góry wiêc alli Polecamy ci¿ dziedzin¹ cenê farmaceutyków natomiast nie inaczej dobr¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu w najwiêkszym stopniu wyj¹tkowych oraz odró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie towarów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ aktualnie trójka warianty prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w metoda solidny a zleca [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] specyfiki w przewiewu ledwo jakiegoœ dnia od czasu momentu wytworzenia twojego zamówienia. Przed chwil¹ spoœród tamtego wykonuje wyj¹tkowe [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] wyceny pacjentów. Na s³aby brzuszekJest co niemiara apendyksów diety na schudniêcie. A¿ do skrupulatnych przynale¿¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, tymczasem rzeczwiœcie wypróbowanym tudzie¿ zaœ pokazanym przedsiêwziêciem prawdopodobnie zaaprobowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta tymczasem oraz æwiczenie fizyczne w przewa¿aj¹cym szczeblu przes¹dzaj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza istnieje nieraz, podczas gdy krwawienie koñczy, natomiast jajniki definitywnie przestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê ¿ywe s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy wprawdzie nie obejmuje gwoli mordy pieknej zguby i trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Its my elementary time to enter on this forum,just wannat make some friends here.if its not allowed to post on this food,please delete this thread.Nice to meet you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Related Posts with Thumbnails